batam24h.com Chuy?n Kh?ng C?a Riêng Ai - Tin Hot Gi?i Trí 24H, Gi?i trí tu?i tr? tinhot Chuy?n Kh?ng C?a Riêng A...

batam24h.com
Title: Chuy?n Kh?ng C?a Riêng Ai - Tin Hot Gi?i Trí 24H, Gi?i trí tu?i tr? tinhot Chuy?n Kh?ng C?a Riêng A...
Keywords: bolg chuyen hay, tin tuc hot, chuyen sao viet, teen viet, girl xinh viet nam, hotgirl, tin sock, giai tri 24h
Description: C?p nh?p TIN HOT nh?t trong ngày, gi?i trí 24H, nh?ng th?ng tin ???c d? lu?n chú y, chuy?n c?a SAO VI?T,teen, hot girl, nh?ng ki?n th?c b? ích
batam24h.com is ranked 15040615 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $8,069. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. batam24h.com has 43% seo score.

batam24h.com Information

Website / Domain: batam24h.com
Website IP Address: 74.125.70.214
Domain DNS Server: ns1.pavietnam.vn,ns2.pavietnam.vn,nsbak.pavietnam.net

batam24h.com Rank

Alexa Rank: 15040615
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

batam24h.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,069
Daily Revenue: $22
Monthly Revenue $663
Yearly Revenue: $8,069
Daily Unique Visitors 2,034
Monthly Unique Visitors: 61,020
Yearly Unique Visitors: 742,410

batam24h.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 19 Aug 2016 04:32:59 GMT
Server GSE

batam24h.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
bolg chuyen hay 0 0.00%
tin tuc hot 0 0.00%
chuyen sao viet 0 0.00%
teen viet 0 0.00%
girl xinh viet nam 0 0.00%
hotgirl 0 0.00%
tin sock 0 0.00%
giai tri 24h 0 0.00%

batam24h.com Traffic Sources Chart

batam24h.com Similar Website

Domain Site Title

batam24h.com Alexa Rank History Chart

batam24h.com aleax

batam24h.com Html To Plain Text

Chuy?n Kh?ng C?a Riêng Ai - Tin Hot Gi?i Trí 24H, Gi?i trí tu?i tr? tinhot Chuy?n Kh?ng C?a Riêng Ai - Gi?i Trí 24H, Gi?i trí tu?i tr? tinhot Trang ch? Gi?i Thi?u Liên H? Sitemap Qu?n cáo - tin hot Home Chuy?n sao chuy?n teen chuy?n làng s?c kh?e c?a b?n ng?m girl xinh Khác Video-Clip ?nh bá ??o Chuy?n l? - ??c Món ngon m?i ngày ?ánh giá s?n ph?m - RR Xem nhi?u Video-Clip Nh?c tuy?n ch?n Girl xinh Hài V?i ?ái Nh?ng video-clip bá ??o, hài h??c nh?t Xem ?nh girl xinh Vi?t nam - Hot girl sexy waoo ! I PINK - t?ng kích th??c vòng 1 t? nhiên I BLUE Bhip nhanh hi?u qu? an toàn Latest News Chuy?n làng chuy?n n??c Chuy?n c?a teen S?c kh?e c?a b?n Chuy?n sao Chuy?n làng Teen Xinh xinh M?i nh?t Th? T?, ngày 27 tháng 7 n?m 2016 Chuy?n c?a teen C? gái chê xe SH ph?i khoá Facebook vì dan m?ng 19:24 “Mình th?c s? r?t m?t m?i và mu?n k?t thúc m?i chuy?n t?i ?ay. Mình ?? sai vì ??ng t?i l?i chê trác... 19:24 Chuy?n c?a teen vào lúc 19:24 1 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên Facebook Chuy?n c?a teen Chuy?n làng chuy?n n??c C? gái ch? trích "?àn ?ng Vi?t v? duyên và hay chê ng??i khác" 19:17 Quan ?i?m có ph?n "??ng ch?m" này khi?n có ng??i ??c thì g?t gù tán ??ng, ng??i l?i t?c t... 19:17 Chuy?n c?a teen Chuy?n làng chuy?n n??c vào lúc 19:17 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên Facebook Hình ??p - Girl xinh Kh?ng c??ng n?i hot girl Hàn T? Huyên 19:02 Kh?ng c??ng n?i hot girl Hàn T? Huyên: Hình ??p - Girl xinh - T?ng h?p các bài vi?t v?: Hình ??p - G... 19:02 Hình ??p - Girl xinh vào lúc 19:02 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên Facebook Hình ??p - Girl xinh Xem ?nh nóng girl xinh bán b??i c?ng tròn khoe n?i y quy?n r? c?c ?? 18:54 Xem ?nh nóng girl xinh bán b??i c?ng tròn khoe n?i y quy?n r? c?c ??: Hình ??p - Girl xinh - T?ng h?... 18:54 Hình ??p - Girl xinh vào lúc 18:54 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên Facebook Ch?m Sóc Cá Nhan Cách t?ng kích th??c vòng 1 sau sinh hi?u qu? t? nhiên t?i nhà nè 18:49 Cách t?ng kích th??c vòng 1 sau sinh t? nhiên – t?i nhà, là ?i?u hàng nghìn ch? em ph? n? quan tam... 18:49 Ch?m Sóc Cá Nhan vào lúc 18:49 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên Facebook Ch? Nh?t, ngày 24 tháng 7 n?m 2016 Ch?m Sóc Cá Nhan Ly do khi?n làn da c?a b?n kh?ng bao gi? ??p lên ???c 05:23 ?ành r?ng b?n ph?i nu?ng chi?u làn da, nh?ng n?u chi?u quá chúng s? “sinh h?”. Trên th?c t? nhi?u t... 05:23 Ch?m Sóc Cá Nhan vào lúc 05:23 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên Facebook Góc Tam S? - Gi?i Tính Ng? qu? khi th?y v? s?p c??i kh?ng m?nh v?i che than v?i tình c? 05:18 T?i và H??ng yêu nhanh, quy?t ??nh c??i c?ng nhanh. Chúng t?i cùng quê ? H?i D??ng, 2 ??a cùng làn... 05:18 Góc Tam S? - Gi?i Tính vào lúc 05:18 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên Facebook Bài ??ng c? h?n ??ng ky: Bài ??ng (Atom) Xem nhi?u l?u tr? Th? lo?i xem nhi?u RED - Bhip T?ng c??ng sinh ly nam gi?i, giúp t?ng kích th??c c?u nh? Xem Chi?u cao th?t c?a T?ng Thanh Hà, Ng?c Trinh, Thu? Tiên... Mùa n?ng nóng: Nhi?u b?nh có th? gay thành d?ch Xem ?nh Hot girl Hàn Qu?c m?c sexy bikini v?i áo t?m L?u tr? ▼ 2016 (128) ▼ tháng b?y (17) C? gái chê xe SH ph?i khoá Facebook vì dan m?ng C? gái ch? trích "?àn ?ng Vi?t v? duyên và hay chê... Kh?ng c??ng n?i hot girl Hàn T? Huyên Xem ?nh nóng girl xinh bán b??i c?ng tròn khoe n?i... Cách t?ng kích th??c vòng 1 sau sinh hi?u qu? t? n... Ly do khi?n làn da c?a b?n kh?ng bao gi? ??p lên ?... Ng? qu? khi th?y v? s?p c??i kh?ng m?nh v?i che th... Bao gi? chúng ta m?i th?i tha hàng Tàu giá r? v? n... L?u y 9 cách ch? bi?n th?c ?n sai l?m b?n nên trán... Quy?n Linh c?m ph?n v?i ?àn ?ng b?t v? sinh con tr... Di?u Ng?c: M? ??c hi?n t?i là v??ng mi?n Hoa h?u T... Lan Khuê và dàn thí sinh The Face nói gì v? s? “kh... V? ch?ng chia s? vi?c nhà, phòng the nóng b?ng h?n... H?y d?ng ngay 6 thói quen x?u xí này n?u b?n ?? là... Rau m?m có th?c s? b? d??ng? Xem 9 th?c ph?m giúp b?n s?ng th? h?n M?t ??i con gái và c? ??ng ti?n vì m?t l?n “s?y ch... ? tháng sáu (10) ? tháng n?m (10) ? tháng t? (16) ? tháng ba (21) ? tháng hai (21) ? tháng m?t (33) ? 2015 (346) ? tháng m??i hai (8) ? tháng m??i m?t (12) ? tháng m??i (29) ? tháng chín (20) ? tháng tám (5) ? tháng b?y (21) ? tháng sáu (23) ? tháng n?m (20) ? tháng t? (64) ? tháng ba (59) ? tháng hai (33) ? tháng m?t (52) ? 2014 (824) ? tháng m??i hai (59) ? tháng m??i m?t (81) ? tháng m??i (77) ? tháng chín (69) ? tháng tám (61) ? tháng b?y (79) ? tháng sáu (76) ? tháng n?m (106) ? tháng t? (102) ? tháng ba (51) ? tháng hai (45) ? tháng m?t (18) ? 2013 (84) ? tháng m??i hai (53) ? tháng m??i m?t (31) ? 2012 (7) ? tháng t? (1) ? tháng m?t (6) ? 2011 (19) ? tháng chín (2) ? tháng b?y (7) ? tháng t? (2) ? tháng ba (7) ? tháng m?t (1) ? 2010 (62) ? tháng m??i hai (6) ? tháng m??i m?t (11) ? tháng m??i (35) ? tháng chín (10) Th? lo?i Ch?m Sóc Cá Nhan Chuy?n c?a sao Chuy?n c?a teen Chuy?n l? - ??c Chuy?n làng chuy?n n??c Góc Tam S? - Gi?i Tính Hình ??p - Girl xinh Món ngon m?i ngày SEO - Bài Vi?t PR S?c kh?e c?a b?n Video-Clip VUI VUI - C??I C??I I pink Bhip Vi?t Nam Th? lo?i Ch?m Sóc Cá Nhan Chuy?n c?a sao Chuy?n c?a teen Chuy?n l? - ??c Chuy?n làng chuy?n n??c Góc Tam S? - Gi?i Tính Hình ??p - Girl xinh Món ngon m?i ngày SEO - Bài Vi?t PR S?c kh?e c?a b?n Video-Clip VUI VUI - C??I C??I Tam S? - Gi?i Tính Tin ng?u nhiên Video-Clip Hình ??p - Girl xinh Chuy?n c?a teen Hot Girl FIX GI?M C?N HI?U QUà Ch?m Sóc Cá Nhan Hình ?nh bá ??o Món ngon m?i ngày Ch?m Sóc Cá Nhan S?c kh?e c?a b?n Xem nhi?u tháng này RED - Bhip T?ng c??ng sinh ly nam gi?i, giúp t?ng kích th??c c?u nh? Xem Chi?u cao th?t c?a T?ng Thanh Hà, Ng?c Trinh, Thu? Tiên... Mùa n?ng nóng: Nhi?u b?nh có th? gay thành d?ch Liên k?t b?n bè Shop Th?c Ph?m Ch?c N?ng 247 Thu?c gi?m can FIX và IBLUE S?n ph?m bHIP Vi?t Nam ???c tài tr? b?i S?n ph?m RED Thu?c gi?m can iblue Thu?c gi?m can FIX T?ng kích th??c vòng 1 ipink Nh?n Ch?m Sóc Cá Nhan Chuy?n c?a sao Chuy?n c?a teen Chuy?n l? - ??c Chuy?n làng chuy?n n??c Góc Tam S? - Gi?i Tính Hình ??p - Girl xinh Món ngon m?i ngày SEO - Bài Vi?t PR S?c kh?e c?a b?n Video-Clip VUI VUI - C??I C??I bàtám 24h.com: các th?ng tin trên trang mang tính ch?t gi?i trí, kh?ng nói x?u, trù d?p t? ch?c hay cá nhan nào, kh?ng vi ph?m các quy ??nh c?a nhà n??c... Giao di?n thích h?p khi xem b?ng ?i?n tho?i Chia s? trang web này + 1 hay like n?u b?n th?y hay > 0 Copyright ? 2014 Chuy?n Kh?ng C?a Riêng Ai - Tin Hot Gi?i Trí 24H, Gi?i trí tu?i tr? tinhot All Right Reserved Blogger Designed by Tin Hot - gi?i trí tu?i tr? Facebook twitter googleplus youtube linkedin flickr envato behance vimeo Scroll to Top

batam24h.com Whois

Registrar WHOIS Server: whois.pavietnam.vn
Registrar URL: http://www.pavietnam.vn
Registrar: P.A. Viet Nam Company Limited
Registrar IANA ID: 1649
Registrar Abuse Contact Email: abuse@pavietnam.vn
Registrar Abuse Contact Phone: +84.-19009477
Registration Service Provided By: P.A VIET NAM COMPANY LIMITED
Domain Name: batam24h.com
Updated Date: 2016-04-11
Creation Date: 2014-04-14 00:00:00
Expiration Date: 2017-04-14 00:00:00
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant Name: Nguyen Ba Bong
Registrant Organization: Nguyen Ba Bong
Registrant Street: 06/17, Khu Pho 4, Phuong Binh Hung Hoa A, Quan Binh Tan, TP
Registrant City: TP HCM
Registrant State/Province: TP HCM
Registrant Postal Code: 700000
Registrant Country: VN
Registrant Phone: +84.987083258
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:+84.987083258
Registrant Email: babong_mc@yahoo.com
Admin Name: Nguyen Ba Bong
Admin Organization: Nguyen Ba Bong
Admin Street: 06/17, Khu Pho 4, Phuong Binh Hung Hoa A, Quan Binh Tan, TP
Admin City: TP HCM
Admin State/Province: TP HCM
Admin Postal Code: 700000
Admin Country: VN
Admin Phone: +84.987083258
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +84.987083258
Admin Email: babong_mc@yahoo.com
Tech Name: Nguyen Ba Bong
Tech Organization: Nguyen Ba Bong
Tech Street: 06/17, Khu Pho 4, Phuong Binh Hung Hoa A, Quan Binh Tan, TP
Tech City: TP HCM
Tech State/Province: TP HCM
Tech Postal Code: 700000
Tech Country: VN
Tech Phone: +84.987083258
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +84.987083258
Tech Email: babong_mc@yahoo.com
Name Server: NSBAK.PAVIETNAM.NET
Name Server: NS1.PAVIETNAM.VN
Name Server: NS2.PAVIETNAM.VN
DNSSEC:Unsigned
The data in this whois database is provided to you for information purposes
only, that is, to assist you in obtaining information about or related to a
domain name registration record. We make this information available "as is",
and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree
that you will use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data to:
(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
this whois database system providing you this information; or
(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or
by telephone.
The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is
expressly prohibited without prior written consent from us. The Registrar of
record is P.A. Viet Nam Company Limited.
We reserve the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms.
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System:http://wdprs.internic.net/
Last update of WHOIS database: Wed Jun 16 05:04:51 GMT 201